Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (33)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (13)
Lediņš Jānis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde Vada Likteņdārza ainavu projekta izstrādes darbus, katrai projekta zonai, norādot konkrētu stādāmo materiālu, kā arī pats piedalās zonu nospraušanā dabā 01.01.2009
Leimanis Jānis Piedalās Kokneses melioratoru talkā Likteņdārzā 30.08.2013. 30.08.2013
Lejiņš Juris Palīdz ar transportu zāģēto koku un krūmu izvešanai 01.01.2009
Lejnieks Jānis, Latvijas Architektūra Žurnāla "Latvijas Architektūra" #5(79)/08 burtnīcā uzrakstījis un publičējis rakstu "Likteņdārzs 600 000 latviešu" 01.01.2008
Lejnieks Raimonds Piedalās Kokneses melioratoru talkā Likteņdārzā 30.08.2013. 30.08.2013
Leone Ilze Studējot LU SZF Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmā no 14.10.2009.-23.12.2009. par prakses vietu izvēlējās Fondu un palīdzēja ar informācijas sagatavošanu, izplatīšanu, pasākumu organizēšanu un pētījuma veikšanu 01.01.2009
Leščinskis Leons Piedalījās Latvijas Televīzijas 24.08.2012. rīkotajā akcijā "Top Latvijas Likteņdārzs!", ziedojot savu uzstāšanos Likteņdārza tapšanai 24.08.2012
Lezdiņa Dzintra Iniciē 4 tonnu Likteņdārza amfiteātra akmeņu savākšanu un nogādāšanu Likteņdārzā 01.06.2012. 01.06.2012
Lezdiņa Dzintra, Strenču politiski represēto biedrība Palīdz tapt Likteņdārzam, dāvinot mākslas darbus 01.01.2011
Lielvārdes pensionāri 24.04.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
12345