Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (34)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (2)
ALL
Hofmane Elita 1 Drusti, Raunas nov. Lai Latvijā mūžam pogo lakstīgalas un zied ievas. 14.05.2016
Hofmane Paulīne (dz. Zvaigznīte) 1 Talsu nov., Laucienas pag. Zvaigznes dzimtai 25.10.2011
Hofmane Skaidrīte 1 Mālpils Pēterim Zariņam 22.08.2013
Hofmane-Zvaigznīte Paulīne 1 Tukums Kauliņu dzimtai 25.10.2011
Hofmaņu ģimene 1 Cēsu raj., Liepas pag. Fricim Hofmanim vecamtēvam 20.09.2016
Holcmane Velta 1 "Jāņupe" Latvijai 19.06.2011
Holste Māra 2 Bauskas nov., "Svitene" Jāņa Taurēna dzimtai, izsūtīti 1941. g. 23.08.2011
Homiļeva Mārīte 1 Cēsis Būt brīvai Latvijai 14.05.2016
Homka Atis un dzimta 15 Jūrmala, Rīga, Valmiera, Asūnas pag. Homku dzimtai 18.09.2011
Hornu ģimene 1 Cēsis Likteņdārza izveidei 15.07.2014
1234