Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (414)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (13)
Madonas pilsētas kultūras nama Mazā deju skola - 3. - 4. klase  1 Madona  "Sirmā amfiteāra" izveidei - Arī mēs vēlamies palīdzēt radīt vietu, kur smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. 06.07.2010
Madonas pilsētas kultūras nama Mazā deju skola - 5. - 6. klase  1 Madona  "Sirmā amfiteāra" izveidei - Arī mēs vēlamies palīdzēt radīt vietu, kur smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. 06.07.2010
Madonas pilsētas kultūras nama Mazā deju skola 1. -  2. klase 1 Madona  "Sirmā amfiteāra" izveidei - Arī mēs vēlamies palīdzēt radīt vietu, kur smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. 06.07.2010
Madonas politiski represētie 12 Bērzaunes pagasta "Kalnaviļķeni" Madonas rajona, Bērzaunes pagasta politiski represētajiem 16.05.2011
Magdalēna un Antons 1 Cēsis Likteņdārzam 20.08.2015
Magonis Valdis 4 Jūlei, Alvīnei Ernai, Dzintrai, Jānim Magoņiem, 1941. gada 14. jūnijā Tomskas apgabalā 03.07.2011
Magoņu ģimenes vecākā paaudze 1 Mārupes nov. "Smilškalni" Tēvocim, kas palika Sibīrijā un tēvocim, kas miris Beļģijā 06.07.2014
Mahņova Diāna 2 Irbe Tētim Nikolajam Mahņovam; mammas krusttēvam (pazuda) 14.09.2011
Mahts Mārtiņš, Krūmiņa Zane 2 Talsu nov., Ģibulu pag. "Lejasruņķi" Senčiem 31.07.2011
Maija, Vija, Mudīte 3 Lone, Saukas pag., Viesītes nov. Likteņdārzam 18.10.2015
123456789