Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (165)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (2)
ALL
Eduarda Kalniņa dzimta 4 Saviem pasaulē izkaisītajiem radiniekiem 03.07.2011
Edvards Tarasovs, Roberts Tarasovs 2 Riebiņu novads Visai Latvijai, lai nekad nebūtu karu. 05.07.2018
Eferts Alfons 1 Jelgava Līzei Kamparei (1884 - 1978), izvesta 1945. gada 25. jūnijā no Vārmes pagasta 08.09.2013
Eferts Alfons 1 Jelgava Matīsam Kamparam (1873 - 1960), izvests 1945. gada 25. jūnijā no Vārmes pag. 08.09.2013
Eferts Alfons 1 Jelgava Antonijai Goldmanei (1914 - 1997), izsūtīta 1941. gada 14. jūnijā 08.09.2013
Eferts Alfons 1 Jelgava Herbertam Goldmanim (1894 - 1942 Vjatlagā) 08.09.2013
Eferts Alfons 1 Jelgava Fricim Efertam (1882 - 1959), miris ASV 08.09.2013
Eferts Alfons 1 Jelgava Īnai Efertei (1920 - 1997), mirusi ASV 08.09.2013
Eferts Alfons 1 Jelgava Valdemāram Efertam (1916 - 1993), miris ASV 08.09.2013
Eferts Alfons 1 Jelgava Edītei Efertei (1894 - 1968), mirusi ASV 08.09.2013
123456789