Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (425)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (13)
Vārna Inta 1 Sigulda Dravas: Andrejs (Dubrovas nom. 1948. - 1955.), Olga (izsūtīta), Oskars (iesaukts vācu armijā, tagad Austrālijā). Eihvaldi: Biruta (izsūtīta), Valdis (vācu armijā), Dzintra (dzim.Omskas apg.), Vārna Inta (izsūtīta), Leimanis Ernests (izsūtīts, miris) 21.08.2011
Vārna Vija 1 Cēsu raj., Priekuļi Likteņdārzam 20.08.2016
Vārpiņa Dzintra 1 Egļupe Mārim Lipenits 26.08.2011
Vārpiņš Juris Egils 1 Taurupes pag., bij. Plāteres pag., mājas "Lazdas" Tēvam Jānim Vārpiņam, nobendēts komunisma terora laikā Soļeļeckā 10.10.2013
Varslavāne Irēna 1 Burtnieku pag. Mana tēva māsām un brāļiem, pie kuru atdusas vietām nekad ne'būšu, jo tās nezinu - Jānis un Artūrs Goldbergi pie Perekupa, Valdis Goldbergs Austrālijā, Andrejs Goldbergs Krievijā, Elvīra Goldberga ASV un Vera Zeltkalne Kurzemē 15.09.2011
Vārves Jeņči 3 Ventspils Savai dzimtai 17.08.2011
Vasaraudze Vilhelmīne, Peipiņš Kazimirs 1 Jelgava Peipiņam Donātam, dzimis 1904. g., arestēts 1941.g. 1. janvārī no Krāslavas raj., Izvaltas pag., Ancānu sādžas Kalnpuriņu mājām. Aizsargs. Brīvības atņemšana un 10 g., sodu izcieta Krasnojarskas cietumā Nr. 5, miris 1943. g. 22.martā Krasnojarskas cietumā 13.08.2011
Vaselis Arvīds 2 Jelgava Latvijai 16.10.2011
Vaselis Augusts 2 Jelgava Latvijai 16.10.2011
Vasīle Elza 1 Jaunnēķeni, Zosēnu pag. Saviem vecākiem Vilmai un Oskaram Vasiļiem (Omskas apg.) 22.07.2011
789101112131415