Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (764)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (5)
Kalniņš Imants 2 Rīga Bernhardam Kalniņam 27.08.2011
Kalniņš Jānis 1 Ķekava Jānim Kalniņam (vecamtēvam) 26.07.2011
Kalniņš Juris 1 Juči pie Pļaviņām Kārlim un Nellijai Kalniņš 02.07.2012
Kalniņš Māris 1 Lai mūsu Latvija ir tīra un sakopta 29.05.2012
Kalniņš Matīss 2 Madona Likteņdārzam 10.10.2013
Kalniņš Tālivaldis 1 Dzimtas mājas "Pāpuļi" Kalniņš Teodors (nošauts Sibīrijā 1942. g.) 04.08.2011
Kalniņu ģimene 1 Limbažu nov. smelties spķu akmenī! 02.10.2015
Kalniņu ģimene 4 Līgatne Latvijai 13.10.2013
Kalniņu ģimene 8 Priekuļu novads, Mārsnēnu pagasts Lai Latvija pastāv vēl daudzus gadus! 08.07.2011
Kalniņu un Putniņu ģimenes 1 Liepājas raj. Putniņu ģimene; Izoldai Putniņai 16.10.2011
67891011121314