Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (168)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (8)
ALL
Babītes pilsētas pašvaldība Sarkanais ozols Mūsu novada politiski represētajiem.   09.08.2014
Balvu politiski represēto biedrība Japānas lapegle Tiem, kas neatgriezās no Sibīrijas   17.07.2012
Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs Vārpainā kļava Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju piemiņai   12.10.2010
Bauskas 2. vidusskola Parastā goba Bauskas 2. vidusskolas 68. gadadienai. Lai kopā ar iestādītā koka saknēm dziļi dzimtajā zemē, sasakņojas mūsu piederība Latvijai, mūsu atbildība par šo Dieva zemi!   05.10.2012
Bauskas kultūrs centra koris " Dzīle" Sarkanais ozols   17.05.2014
Bēnes pagasta pensionāri un represētie Parastā priede Represētajiem   17.08.2011
Beverīnas, Smiltenes, Strenču un Valkas novadu pašvaldības Parastais ozols Mūsu novadu politiski represētajiem   23.08.2013
Biedrība „Ventspils novada politiski represēto apvienība”. Sarkanais ozols Ventspils novada politiski represētajiem   08.06.2017