Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (114)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (9)
ALL
Carnikavas novada pašvaldība 1423 EUR 2014 Līdzfinansējums Ozolu godasardzes tapšanai
Carnikavas novada pašvaldība 300 EUR 2017 Līdzfinansējums Likteņdārza Lielā kalna veidošanai
Carnikavas pensionāru biedrība Senči 43 EUR 2016 Ziedojums
Cēsu 1. pamatskolas arodbiedrības pirmorganizācija 14.23 EUR 2012 Ziedojums
Cēsu ceļojuma aģentūra "Dzelde" 3 EUR 2015 Ziedojums
Cesvaines novada dome 70 EUR 2014 Atbalsts Likteņdārzam.
Ciblas novada pašvaldība 200 EUR 2017 Līdzfinansējums Likteņdārza Lielā kalna veidošanai
Ciblas vidusskolas 11., 12 klases 32 EUR 2015 ziedojums
Compensa Life Vienna Insurance group SE 27 EUR 2017 Ziedojums