Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (34)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (6)
ALL
R. Baumanis EUR 2015
Radu pulciņš EUR 2015
Radziņš Ventis 20 EUR 2016 Clematis stādi Likteņdārzam
Raimonds Ēriks Zariņš ar ģimeni EUR 2015
Raita Bēniņa EUR 2015
Raivis Dzērve, Aivija Dzērve, Paula Siderova EUR 2015
Rājevu ģimene EUR 2015
Ramona Elksnīte, Andris un Ilga Elksnīši EUR 2015
Rasimu ģimene EUR 2015
Regīna Jezupova EUR 2015
< previous
1234