Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (29)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (14)
ALL
Saulkrastu vidusskolas 12. klase Piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 18.05.2012
Saulkrastu vidusskolas 12. klases skolēni 21.05.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
SIA "Aizkraukles mērnieks" Lielā kalna uzmērīšana dabā 27.07.2016
SIA "Grāmatu draugs Plus" Likteņdārza viesu grāmata pārsiešana un restaurācija 25.10.2017
SIA "Mailigen" Ziedotāja e-pasta mārketinga platformas www.mailigen.lv izmantošana un e-pasta šablona izstrāde 29.11.2019
SIA "METRUM" Ziedotāja ziedotais darbs Uzbēruma ar skatu laukumu (Ziedu lauka) jeb Likteņdārza Lielā kalna – ziedu pļavas un 2019. gadā Likteņdārzā iestādīto koku mērījumi koordinātās 26.11.2019
SIA "Pro Via" Likteņdārza Lielā kalna būvprojekta izmaiņu izstrāde 02.07.2019
SIA "Pro Via" Ziedotais darbs- Uzbēruma ar skatu laukuma būvprojekta izmaiņas izstrāde 02.07.2019
SIA "Walker Mowers Baltic" Ziedotais darbs- zāles pļaušana Likteņdārzā 10.09.2017
SIA Komunikāciju darbnīca Ziedojums 06.07.2016
< previous
12