Contributors

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FIZISKA_PERSONA_PLURAL (16)
JURIDISKA_PERSONA_PLURAL (0)
Macats Raimonds Piedalījās Latvijas Televīzijas 23.08.2009. rīkotajā pasākumā "Top Latvijas Likteņdārzs!", ziedojot savu uzstāšanos Likteņdārzam 01.01.2009
Madonas novada deju kolektīvi 06.07.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
Madonas represētie 18.06.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
Makarene Ilona Ar mūzikas emocionālo klātbūtni papildina ekumēnisko svētbrīdi 14.06.2011. 01.01.2011
Maliks Gatis Piedalījās Latvijas Televīzijas 24.08.2012. rīkotajā akcijā "Top Latvijas Likteņdārzs!", ziedojot savu uzstāšanos Likteņdārza tapšanai 24.08.2012
Maņjakovs Mārcis 28.08.2010. veltīja savu uzstāšanos koncertā "Mīlestības dziesmas Latvijai" Likteņdārzam 01.01.2010
Marhilevičs Uldis Piedalījās Latvijas Televīzijas 23.08.2009. rīkotajā pasākumā "Top Latvijas Likteņdārzs!", ziedojot savu uzstāšanos Likteņdārzam, kā arī piedalās Likteņdārza tapšanā ar intelektuālo ieguldījumu un strādājot talkās 01.01.2009
Mārtiņš Igals Ziedojums "Projektu Bankas" ietvaros 04.09.2015
Mārupes represētie 22.05.2010. piedalās Likteņdārza tapšanā, strādājot talkā 01.01.2010
Maskats Arturs Ziedoja savu darbu Likteņdārza labdarības koncertā "Latviešu mūzikas dārzs" 20.03.2012. Latvijas Nacionālajā operā. 20.03.2012
< previous
12